Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukázka referátu Lenin (1870-1924)

... Tento den vyšel do dějin jako datum vítězství první proletářské revoluce, Velké říjnové socialistické revoluce, zahajují novou éru lidstva. Na II. všeruském sjezdu sovětů 8.11.1917 byl Lenin zvolen předsedou rady lid. komisařů. V čele strany a sov. státu ztělesnil Lenin vzor státníka nového, social. typu. Řídil boj pracujících sov. Ruska proti zahr. investici a vnitřní kontrarevoluci, udržoval směr sov. zahr. politiky, formuloval a uskutečňoval principy mírového soužití států s rozdílným spol. zřízením, vypracoval plán výstavby socialismu (social. industrializace, kolektivizace zeměd., kult. rev.), vyvinul veliké úsilí o ideové a organizační semknutí mez. kom. hnutí, rozhodujícím podílem přispěl k založení mez. rev. proletářské organizace nového typu, Komunistické internacionály (1919). V jeho teor. pracích (zejm. Dětská nemoc ?levičáctví? v komunismu, O družstevnictví, O naší revoluci, Dopisy sjezdu) a v projevech z let 1917-23 je uloženo nesmírné ideové bohatství, tvořící základ marx. teorie social. přestavby společnosti. 30.8.1918 byl těžce raněn eserskou teroristkou, 1922 vážně onemocněl, 21.1.1924 v Gorkách (u Moskvy) zemřel. ? Leninovo dílo zůstane navždy spojeno s proletářskou rev., se vznikem prvého social. státu na světě a s počátky nové hist. éry. Má význam internacionální, trvale působí na rozvoj svět. rev. procesu, je živou teorií a metodologií rev. myšlení a rev. praxe. Č. vydány Spisy V. I. Lenina, sv. 1-45, Praha 1951-70. Od 1980 vychází nové vydání.

Celý referát Lenin (1870-1924)